+359 2973 36 67; +359 885 892 000

Πάρτι με το ίδρυμα „Αύριο για όλους” στην προσπάθεια για την κατασκευή ενός κέντρου ημέρας για την πρόληψη και την αποκατάσταση των θυμάτων του καρκίνου του μαστού.

/Οι διαφωνίες σχετικά με τη έκθεση αυτή δεν είναι στην αρμοδιότητα μας/