+359 2973 36 68; +359 885 892 000

Σπα Κέντρο Βλιάσακ - χορηγός στην Εκδήλωση Αποφοίτησης των μαθητών του 2010 της Ιατρικής Σχολής Φιλαράτεβα με voucher για Σπα θεραπείες για τους φοιτητές με την υψηλότερη επιτυχία σε όλους τους τομείς της σχολής.