+359 2973 36 68; +359 885 892 000

 I. Основни положения:

 

 

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нас!

 

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Релакс Център ”Блясък”. Използването на интернет страниците на Релакс Център ”Блясък” и в частност уебсайта sparelaxzone.com е възможно без указания за лични данни, въпреки че ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашите уебсайтове, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните ("GDPR").

 

Администратор на личните данни на потребителите на нашия уебсайт е:

 

Релакс Център ”Блясък”

 

адрес: София, Уул. Калиманци 19

Телефон: +359 2 973 36 68

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

В настоящата декларация за поверителност искаме да Ви предоставим информация за себе си, за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на данни, като Ви информираме за обработката на Вашите лични данни.

 II. Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на уебсайта:

 

Чрез уебсайта sparelaxzone.com ние събираме и нобработваме персонализирани лични данни: име и фамилия, електронна поща, телефон;

Чрез уебсайта sparelaxzone.com ние събираме анонимни лични данни за статистики за посещенията и потребителско поведение;

Уеб сайтът също така събира и съхранява информация посредством "бисквитки" (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

 

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Повишаване защитата на данните и сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Подобряване на услугата, която предоставяме, посредством получаването анонимна информация за потребителското поведение. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме "бисквитки" на Вашето устройство.

 

 IV. Защита на нашите законни интереси

 

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:

 

Мерки за защита на уебсайта и потребителите на sparelaxzone.com срещу кибератаки;

Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

Мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

 

 

 V. Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

 

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане. След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

 

 

 VI. Права на потребителя

 

Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на sparelaxzone.com:

 

да изисква потвърждение, относно обработване на личните му данни;

да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.

коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;

изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:

те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

потребителят е оттедлил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

упражнява законно право на възражение; или

те са били незаконно обработвани; или

е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:

 

за да се изпълни законово задължение; или

за да се установи, упражни или защити правна претенция;

За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с sparelaxzone.com като използва данните за контакт, посочени по-горе. Отговор на всички валидни искания, предявени към sparelaxzone.com ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

 

Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:

обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;

и

 

обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;

Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

 

Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

 

 

VII. Данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

 

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация, ние събираме информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следанта информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт:

 

дата и време на посещение;

количество данни, изпратено в байтове;

източник на посещението;

използван браузър;

операционна система;

ИП адрес.

 

VIII.. Възможности за контакт чрез уебсайта

 

Уебсайтът съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт, както и пряка комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично в платформата за електронна поща. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Не прехвърляме тези лични данни на трети страни.

 

Субектът на данни има възможност да осъществи контакт или да попълни запитване с посочване на лични данни (име и фамилия, телефон, електронен адрес). Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел.

 

С попълването на формите за обратна връзка и запитване на уеб сайта, се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги и използван от съответния обект и датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

 

Лицата, поискали контакт през нашия уебсайт могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на попълването на формите, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

 

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Лице за защита на данните, специално определен в настоящата декларация за защита на данните, както и всички служители на администратора, са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

 

 

 IX. Бисквитки

 

sparelaxzone.com използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира статистики за посещенията. Можете да насторите Вашия браузер да приема или не "бисквитките". Ако не желаете да приемете бисквитките, можете да смените техните настройки чрез нашия Модул за настройки на "бисквитките" (като изберете "Настройки" и след това изберете кои бисквитки желаете да бъдат заредени)! Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.

 

sparelaxzone.com използва бисквитки. Бисквитките са малък текстов файл, който се запазва на компютъра Ви. Бисквитките следят страниците, които посещавате и съдържат информация за посещението Ви. Също така бисквитките се използват за функционалност. Бисквитките се съхраняват на компютъра Ви и съдържат анонимна информация.

 

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Тези бисквитки са нужни, за да може уебсайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за даденa услуга, като настройване на предпочитанията Ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра Ви да блокира или да Ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

 

БИСКВИТКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате с уебсайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация, но тя е анонимна и не е свързана с отделните потребители. Употребата на бисквитките за поведение служи за да имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, измерим ефективността на нашите реклами, подобрим потребителското преживяване на уебсайта ни.

 

БИСКВИТКИ ОТ ВЪНШНИ УСЛУГИ

Бисквитките от външни услуги /трети страни/ зареждат скриптове за поведение, собственост на трети страни. Това може да бъдат Google, Facebook и др. Ако активирате отметката, Вие спирате зареждането на бисквитки от външни услуги. Информираме Ви, че ние нямаме контрол над бисквитките зареждани от Youtube ако кликнете бутон PLAY. Повече информация за бисквитките от външни услуги /трети страни/ можете да откриете на съответните сайтове.

 

Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на "бисквитките". Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на "бисквитките". По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

 

 

 X. Използване на социални мрежи

 

  1. Facebook

 

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини ("плъгини") на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Facebook"). Приставките са обозначени с лого на Facebook или добавката "Social Plug-in за Facebook" или "Социална добавка за Facebook". Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)

 

Facebook Inc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

 

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php

 

  1. Instagram

 

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и употребата на Instagram

 

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

 

Оперативната компания на услугите, предлагани от Instagram, е Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 на първи етаж, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

 

При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и на която е интегриран компонент Instagram (бутон Insta), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на информационната технология на субекта на данните към изтеглянето на дисплей на съответния компонент на Instagram на Instagram. По време на тази техническа процедура Instagram узнава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

 

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Instagram, Instagram открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни - и за цялата продължителност на престоя на неговия интернет сайт - коя специфична подстраница на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се асоциира със съответната сметка на Instagram на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Instagram, интегрирани в нашия уебсайт, тогава Instagram съответства на тази информация с личната потребителска сметка на Instagram на субекта на данните и съхранява личните данни.

 

Instagram получава информация чрез компонента Instagram, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт, при условие че субектът на данните е влязъл в Instagram по време на обаждането на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона Instagram или не. Ако такова предаване на информация на Instagram не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като излезе от своя профил в Instagram, преди да се обади на нашия уебсайт.

 

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат извлечени на адрес https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  1. Twitter

 

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини ("плъгини") на услугата за микроблогове Twitter, управлявана от Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ ("Twitter"). Приставките са обозначени с лого на Twitter, например под формата на синя "птица Twitter". Общ преглед на приставките за Twitter и техния външен вид можете да намерите на: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

 

Можете да предотвратите зареждането на плъгините в Twitter и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, и с добавките за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)

 

Twitter Inc., със седалище в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

 

Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Twitter, както и вашите съответни права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, можете да намерите в информацията за защита на данните в Twitter на адрес: https://twitter.com/privacy.

 

 

 

XI. Промяна на Декларацията за поверителност

 

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящата Декларация за поверителност

 

Настоящата Декларация за поверителност е последно обновена на 23.05.2018 г.