+359 2973 36 68; +359 885 892 000

Парти с фондация „Утре за всеки” за подпомагане за изграждане на дневния център за профилактика и рехабилитация на потърпевши от рак на млечната жлеза.

/Последващите спорове относно начина на ползване не са в нашата компетенция/